Statistika za 2022. godinu

Prijavljenih utrka u 2022.: 178

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hmelina Miljenko 82
Skupnjak Vjeran 54
Vdović Tajana 17
Vlahović Zvonimir 8
Vincelj Zoran 5
Hmelina Matija 4
Skupnjak Juraj 4
Antonović Goran 1
Cerovecki Marko 1
Hmelina Lucija 1
Rihtar Antonio 1