Statistika za 2022. godinu

Prijavljenih utrka u 2022.: 151

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hmelina Miljenko 74
Skupnjak Vjeran 49
Vlahović Zvonimir 8
Vincelj Zoran 5
Hmelina Matija 4
Skupnjak Juraj 4
Vdović Tajana 3
Antonović Goran 1
Cerovecki Marko 1
Hmelina Lucija 1
Rihtar Antonio 1