Statistika za 2022. godinu

Prijavljenih utrka u 2022.: 62

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hmelina Miljenko 27
Skupnjak Vjeran 21
Vlahović Zvonimir 5
Vdović Tajana 3
Hmelina Matija 2
Skupnjak Juraj 2
Antonović Goran 1
Rihtar Antonio 1