Statistika za 2019. godinu

Prijavljenih utrka u 2019.: 112

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hmelina Miljenko 13
Krstić Romano 13
Vincelj Zoran 13
Hršak Miljenko 12
Radak Ante 11
Skupnjak Vjeran 11
Frljužec Kruno 10
Valek Danijel 8
Štefanić Nikola 6
Skupnjak Juraj 5
Vdović Tajana 4
Vidović Tomislav 4
Kontrec Tamara 1
Malarić Neven 1