Statistika za 2018. godinu

Prijavljenih utrka u 2018.: 261

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Frljužec Kruno 22
Hmelina Miljenko 19
Korolija Nikola 19
Krstić Romano 17
Puljek Petar 17
Valek Danijel 17
Hršak Miljenko 16
Puljek Marta 15
Vdović Tajana 15
Kranjčec Luka 13
Kranjčec Zoran 13
Štefanić Nikola 13
Žlepalo Krešimir 11
Radak Ante 9
Gorup Hršak Ana 7
Porčić Muris 6
Vincelj Zoran 6
Korolija Klara 4
Vidović Tomislav 4
Korolija Marko 3
Stefan Hofbauer 3
Čavužić Zoran 2
Gretić Goga 2
Kontrec Tamara 2
Korolija Tajana 2
Borlinić Matija 1
Kraljević Pavao 1
Malaric Neven 1
Vidović Jadranka 1