Statistika za 2018. godinu

Prijavljenih utrka u 2018.: 334

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hmelina Miljenko 28
Kranjčec Luka 24
Valek Danijel 24
Frljužec Kruno 23
Hršak Miljenko 22
Korolija Nikola 19
Puljek Petar 19
Vdović Tajana 19
Krstić Romano 18
Puljek Marta 18
Žlepalo Krešimir 15
Kranjčec Zoran 13
Porčić Muris 13
Štefanić Nikola 13
Vincelj Zoran 13
Gorup Hršak Ana 11
Radak Ante 9
Vidović Tomislav 5
Gretić Goga 4
Korolija Klara 4
Stefan Hofbauer 4
Čavužić Zoran 3
Korolija Marko 3
Kontrec Tamara 2
Korolija Tajana 2
Borlinić Matija 1
Kraljević Pavao 1
Malaric Neven 1
Novak Juraj 1
Vidović Jadranka 1
Zubić Zdenko 1