Statistika za 2018. godinu

Prijavljenih utrka u 2018.: 626

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hmelina Miljenko 55
Hršak Miljenko 44
Kranjčec Luka 43
Skupnjak Vjeran 41
Valek Danijel 37
Frljužec Kruno 36
Štefanić Nikola 33
Vdović Tajana 31
Radak Ante 30
Puljek Petar 28
Puljek Marta 27
Vincelj Zoran 26
Krstić Romano 23
Korolija Nikola 22
Skupnjak Juraj 20
Gorup Hršak Ana 19
Porčić Muris 16
Žlepalo Krešimir 15
Konjić Goran 13
Kranjčec Zoran 13
Gretić Goga 10
Vidović Tomislav 9
Kontrec Tamara 6
Čavužić Zoran 4
Korolija Klara 4
Stefan Hofbauer 4
Kontrec Karlo 3
Korolija Marko 3
Korolija Tajana 2
Vidović Luka 2
Borlinić Matija 1
Kraljević Pavao 1
Malarić Neven 1
Novak Juraj 1
Presečki Dražen 1
Vidović Jadranka 1
Zubić Zdenko 1