Statistika za 2018. godinu

Prijavljenih utrka u 2018.: 162

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Frljužec Kruno 16
Hmelina Miljenko 13
Krstić Romano 12
Korolija Nikola 11
Kranjčec Zoran 11
Puljek Petar 11
Valek Danijel 10
Vdović Tajana 9
Puljek Marta 8
Hršak Miljenko 7
Radak Ante 7
Žlepalo Krešimir 7
Kranjčec Luka 6
Štefanić Nikola 5
Gorup Hršak Ana 4
Korolija Klara 4
Korolija Marko 3
Porčić Muris 3
Vidović Tomislav 3
Vincelj Zoran 3
Korolija Tajana 2
Stefan Hofbauer 2
Borlinić Matija 1
Čavužić Zoran 1
Gretić Goga 1
Kraljević Pavao 1
Malaric Neven 1