Statistika za 2018. godinu

Prijavljenih utrka u 2018.: 506

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hmelina Miljenko 43
Hršak Miljenko 37
Kranjčec Luka 35
Skupnjak Vjeran 32
Frljužec Kruno 31
Valek Danijel 30
Vdović Tajana 27
Štefanić Nikola 26
Puljek Marta 24
Krstić Romano 23
Vincelj Zoran 23
Gorup Hršak Ana 19
Korolija Nikola 19
Puljek Petar 19
Skupnjak Juraj 18
Porčić Muris 16
Žlepalo Krešimir 15
Kranjčec Zoran 13
Gretić Goga 10
Radak Ante 10
Vidović Tomislav 8
Čavužić Zoran 4
Kontrec Tamara 4
Korolija Klara 4
Stefan Hofbauer 4
Korolija Marko 3
Korolija Tajana 2
Borlinić Matija 1
Kraljević Pavao 1
Malaric Neven 1
Novak Juraj 1
Vidović Jadranka 1
Vidović Luka 1
Zubić Zdenko 1