Statistika za 2017. godinu

Prijavljenih utrka u 2017.: 477

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hršak Miljenko 44
Vdović Tajana 39
Friščić Ivan 34
Štefanić Nikola 34
Korolija Nikola 33
Gorup Hršak Ana 32
Kranjčec Luka 25
Hmelina Miljenko 23
Krstić Romano 22
Puljek Marta 20
Porčić Muris 19
Kontrec Tamara 17
Frljužec Kruno 15
Antonović Goran 14
Konjić Goran 13
Ovčarić Marčela 11
Vidović Tomislav 8
Žlepalo Krešimir 8
Puljek Petar 7
Blažević Irena 6
Krstić Helena 6
Pavlek Stjepan 6
Kranjčec Zoran 5
Borlinić Matija 4
Grah Krunoslav 4
Lupinski Valentin 4
Korolija Klara 3
Korolija Marko 3
Koren Vladimir 2
Antonović Iva 1
Friščić Jakov 1
Grah Stjepan 1
Gren Antonia 1
Gren Davor 1
Koren Tomislav 1
Malarić Neven 1
Peperko Ivan 1
Puh Stjepan 1
Sever Nikolina 1
Šimunić Dina 1
Veledar Maria 1
Vidović Jadranka 1
Vidović Luka 1
Zubić Zdenko 1