Statistika za 2017. godinu

Prijavljenih utrka u 2017.: 203

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Friščić Ivan 27
Hršak Miljenko 23
Vdović Tajana 22
Gorup Hršak Ana 17
Štefanić Nikola 17
Krstić Romano 13
Hmelina Miljenko 11
Konjić Goran 8
Kranjčec Luka 8
Kontrec Tamara 7
Puljek Marta 7
Blažević Irena 6
Krstić Helena 5
Ovčarić Marčela 4
Vidović Tomislav 4
Frljužec Kruno 3
Porčić Muris 3
Grah Krunoslav 2
Koren Vladimir 2
Antonović Goran 1
Antonović Iva 1
Grah Stjepan 1
Gren Antonia 1
Gren Davor 1
Koren Tomislav 1
Korolija Nikola 1
Lupinski Valentin 1
Peperko Ivan 1
Puh Stjepan 1
Sever Nikolina 1
Veledar Maria 1
Vidović Jadranka 1
Žlepalo Krešimir 1