Statistika za 2016. godinu

Prijavljenih utrka u 2016.: 180

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Hršak Miljenko 24
Krstić Romano 21
Gorup Hršak Ana 15
Puljek Marta 13
Štefanić Nikola 12
Vidović Tomislav 10
Vdović Tajana 9
Puljek Petar 8
Friščić Ivan 7
Krstić Helena 7
Antonović Goran 6
Kontrec Tamara 5
Kranjčec Zoran 5
Hmelina Miljenko 4
Klasić Silvija 4
Ovčarić Marčela 3
Borlinić Matija 2
Koren Vladimir 2
Korolija Nikola 2
Kranjčec Luka 2
Novak Juraj 2
Veledar Maria 2
Blažević Irena 1
Cerovečki Elena 1
Gren Antonia 1
Koren Tomislav 1
Vidović Jadranka 1
Vidović Luka 1
Zubić Zdenko 1