Statistika za 2015. godinu

Prijavljenih utrka u 2015.: 105

Razrada po godinama
Član Broj utrka
Antonović Goran 12
Krstić Helena 12
Hršak Miljenko 11
Krstić Romano 11
Vidović Tomislav 11
Friščić Ivan 10
Kranjčec Zoran 8
Skupnjak Vjeran 6
Antonović Iva 3
Bolfek Domagoj 3
Hmelina Miljenko 3
Lupinski Valentin 3
Borlinić Matija 2
Gorup Hršak Ana 2
Novak Juraj 2
Blažević Irena 1
Friščić Tomislav 1
Gren Antonia 1
Klemar Ema 1
Kontrec Tamara 1
Vidović Luka 1