Aktivnosti naših članova Pogledajte uspjehe naših članova

Aktivnosti u 2020. godini:

Datum Član Utrka Rezultat
28.06.2020. Miljenko Hmelina Ljetna liga Puljek - 7.kolo (7km) 0:49:26
25.06.2020. Miljenko Hmelina 7. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:48:05
25.06.2020. Miljenko Hršak 7. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:44:50
23.06.2020. Ana Gorup Hršak 6. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 1:04:33
23.06.2020. Miljenko Hmelina 6. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:48:47
23.06.2020. Miljenko Hršak 6. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:43:22
23.06.2020. Dražen Presečki 6. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5 km) 00:50:39
23.06.2020. Vjeran Skupnjak 6. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:48:25
21.06.2020. Miljenko Hmelina 6. kolo Zagorske trkačke lige - Z jarka v brejg (10km) 1:15:30
21.06.2020. Dražen Presečki 6. kolo Zagorske trkačke lige - Z jarka v brejg (6km) 00:47:24
18.06.2020. Ana Gorup Hršak Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10 km) 5. kolo 1:06:54
18.06.2020. Miljenko Hmelina 5. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:49:19
18.06.2020. Dražen Presečki 5. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5 km) 00:55:27
14.06.2020. Miljenko Hmelina Ljetna liga Puljek - 5.kolo (7km) 0:41:58
09.06.2020. Ana Gorup Hršak 4. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 1:03:11
09.06.2020. Miljenko Hmelina 4. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:48:35
09.06.2020. Miljenko Hršak 4. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:43:36
09.06.2020. Dražen Presečki 4. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5 km) 00:52:24
09.06.2020. Juraj Skupnjak 4. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25km) 0:26:42
09.06.2020. Vjeran Skupnjak 4. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:42:42
07.06.2020. Miljenko Hmelina Ljetna liga Puljek - 4.kolo (7km) 0:43:06
04.06.2020. Ana Gorup Hršak 3. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 1:04:13
04.06.2020. Miljenko Hmelina 3. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:48:27
04.06.2020. Miljenko Hršak 3. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:43:25
04.06.2020. Dražen Presečki 3. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5 km) 00:51:41
04.06.2020. Juraj Skupnjak 3. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25km) 0:23:59
04.06.2020. Vjeran Skupnjak 3. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25km) 0:20:57
31.05.2020. Ana Gorup Hršak 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (5km) 0:42:33
31.05.2020. Miljenko Hmelina 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (7km) 0:48:50
31.05.2020. Miljenko Hršak 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (5km) 0:42:38
31.05.2020. Dražen Presečki 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (5km) 00:35:34
31.05.2020. Marta Puljek 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (5km) 0:38:04
31.05.2020. Juraj Skupnjak 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (7km) 0:53:01
31.05.2020. Vjeran Skupnjak 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (7km) 0:43:26
31.05.2020. Tajana Vdović 5. kolo Zagorske trkačke lige - Mali Krap (5km) 40:41
29.05.2020. Miljenko Hršak 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:43:56
28.05.2020. Ana Gorup Hršak 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 1:05:03
28.05.2020. Miljenko Hmelina 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:48:58
28.05.2020. Dražen Presečki 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 00:52:17
28.05.2020. Marta Puljek 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25km) 0:27:43
28.05.2020. Juraj Skupnjak 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25km) 0:25:27
28.05.2020. Vjeran Skupnjak 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:43:06
28.05.2020. Tajana Vdović 2. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25km) 29:44
24.05.2020. Miljenko Hmelina 4. kolo Zagorske trkačke lige - Proljetni Puljek (7km) 0:42:06
24.05.2020. Dražen Presečki Proljetni Puljek (4. kolo Zagorske trkačke lige) 7 km 00:49:54
21.05.2020. Ana Gorup Hršak 1. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5 km) 1:05:54
21.05.2020. Dražen Presečki 1. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5 km) 0:50:48
21.05.2020. Juraj Skupnjak 1. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25km) 0:25:19
21.05.2020. Vjeran Skupnjak 1. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (10.5km) 0:44:24
21.05.2020. Tajana Vdović 1. Kolo Kup Čeha, Leha i Meha 2020. (5.25 km) 29:38
15.03.2020. Miljenko Hmelina 3. kolo Zagorske trkačke lige - Puljek 0:41:16
15.03.2020. Dražen Presečki 3. kolo Zagorske trkačke lige - Puljek 00:50:07
14.03.2020. Miljenko Hmelina Kros liga Zajarki - 10. kolo - 9 km 0:40:15
05.03.2020. Ana Gorup Hršak Trofej Crne kraljice 2019. 10. kolo (5 km) 0:32:39
05.03.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 10. kolo (10 km) 0:47:25
05.03.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 10. kolo (10 km) 0:42:20
05.03.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 10. kolo (5 km) 00:26:41
05.03.2020. Marta Puljek Trofej Crne kraljice 2020. 10. kolo (10 km) 0:52:58
01.03.2020. Miljenko Hršak Holjevka VI. 2020. - 10 km 0:40:49
29.02.2020. Miljenko Hmelina Kros liga Zajarki - 9. kolo - 9 km 0:44:14
29.02.2020. Miljenko Hmelina Zagorska magistrala-Mali krap 0:48:27
29.02.2020. Miljenko Hršak 2. Zagorska magistrala - Mali krap 0:46:08
29.02.2020. Tajana Vdović Zagorska magistrala,Mali krap 7km 1:07:31
29.02.2020. Zoran Vincelj Faster than rivals secret race adidasRunnersZagreb Zagrebrunners 6:04
27.02.2020. Ana Gorup Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 9. kolo (5 km) 0:35:32
27.02.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 9. kolo (5 km) 0:24:16
27.02.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 9. kolo (10 km) 0:43:00
23.02.2020. Zoran Vincelj 20. Splitski maraton 4:20:24
20.02.2020. Ana Gorup Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 8. kolo (5 km) 0:33:13
20.02.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 8. kolo (5 km) 0:23:44
20.02.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 8. kolo (10 km) 0:42:57
20.02.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 8. kolo (10 km) 00:52:27
20.02.2020. Marta Puljek Trofej Crne kraljice 2020. 8. kolo (10 km) 0:56:51
20.02.2020. Juraj Skupnjak Trofej Crne kraljice 2020. 8. kolo (5 km) 0:25:50
16.02.2020. Romano Krstić Love Run Zagreb 2020 0:20:20
16.02.2020. Marta Puljek Zagreb Love Run 0:26:09
15.02.2020. Miljenko Hmelina Kros liga Zajarki - 8. kolo - 9 km 0:40:58
15.02.2020. Miljenko Hmelina Velika nagrada Andraševca 2020 0:13:15
15.02.2020. Dražen Presečki Velika nagrada Andraševca 2020 00:14:04
13.02.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 7. kolo (5 km) 0:24:18
13.02.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 7. kolo (10 km) 0:42:18
13.02.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 7. kolo (10 km) 00:54:16
08.02.2020. Tomislav Vidović 3. Memorijal "Željko Murk"-Gornji Kuršanec, 7,5 km 0:35:35
06.02.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 6. kolo (5 km) 0:23:58
06.02.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 6. kolo (10 km) 00:52:50
06.02.2020. Marta Puljek Trofej Crne kraljice 2020. 6. kolo (5 km) 0:28:14
02.02.2020. Miljenko Hmelina 4. Varaždinski zimski polumaraton 1:39:15
02.02.2020. Miljenko Hršak 4. Zimski varaždinski polumaraton 1:31:09
02.02.2020. Zoran Vincelj 4. Varaždinski zimski polumaraton 1:51:04
30.01.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 5. kolo (5 km) 0:24:28
30.01.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 5. kolo (10 km) 0:42:49
30.01.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 5. kolo (5 km) 00:27:21
26.01.2020. Tomislav Vidović Zagreb 5x5-Winter Classic powered by Heineken 0:21:51
23.01.2020. Ana Gorup Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 4. kolo (5 km) 0:34:06
23.01.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 4. kolo (5 km) 0:23:29
23.01.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 4. kolo (10 km) 0:42:12
23.01.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 4. kolo (10 km) 00:54:41
23.01.2020. Marta Puljek Trofej Crne kraljice 2020. 4. kolo (10 km) 0:57:01
23.01.2020. Vjeran Skupnjak Trofej Crne kraljice 2020. 4. kolo (5 km) 0:22:25
18.01.2020. Miljenko Hmelina Mura Kupa Futóverseny 2020 - 21,1 km 1:56:41
16.01.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 3. kolo (5 km) 0:24:37
16.01.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 3. kolo (10 km) 0:41:47
16.01.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 3. kolo (10 km) 00:54:56
16.01.2020. Juraj Skupnjak Trofej Crne kraljice 2020. 3. kolo (5 km) 0:31:06
16.01.2020. Vjeran Skupnjak Trofej Crne kraljice 2020. 3. kolo (5 km) 0:23:21
09.01.2020. Ana Gorup Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 2. kolo (10 km) 0:33:29
09.01.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 2. kolo (5 km) 0:23:34
09.01.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 2. kolo (10 km) 0:42:41
09.01.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 2. kolo (10 km) 0:56:21
09.01.2020. Marta Puljek Trofej Crne kraljice 2020. 2. kolo (5 km) 0:28:26
09.01.2020. Petar Puljek Trofej Crne kraljice 2020. 2. kolo (5 km) 0:26:47
09.01.2020. Vjeran Skupnjak Trofej Crne kraljice 2020. 2. kolo (5 km) 0:25:25
04.01.2020. Miljenko Hmelina Kros liga Zajarki - 5. kolo - 9 km 0:41:10
04.01.2020. Zoran Vincelj 7. Samoborska zimska trail liga 7.kolo 1:14:00
02.01.2020. Ana Gorup Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 1. kolo (5 km) 0:33:39
02.01.2020. Miljenko Hmelina Trofej Crne kraljice 2020. 1. kolo (5 km) 0:23:38
02.01.2020. Miljenko Hršak Trofej Crne kraljice 2020. 1. kolo (10 km) 0:42:24
02.01.2020. Zoran Kranjčec Trofej Crne kraljice 2020. 1. kolo (5 km) 00:27:26
02.01.2020. Dražen Presečki Trofej Crne kraljice 2020. 1. kolo (10 km) 0:55:10
01.01.2020. Zoran Vincelj Nova Na Savi 31:51

Aktivnosti u drugim godinama

Aktivnosti u 2014. godini
Aktivnosti u 2015. godini
Aktivnosti u 2016. godini
Aktivnosti u 2017. godini
Aktivnosti u 2018. godini
Aktivnosti u 2019. godini
Aktivnosti u 2020. godini